Zdravnik

prof. dr. Mojca Zvezdana Dernovšek, dr. med. , specialist psihiatrije

O meni

prof. dr. Mojca Zvezdana Dernovšek, dr. med. , specialist psihiatrije je medicino zaključila na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Končala je specializacijo iz psihiatrije, zaključila podiplomski magistrski študij iz klinične nevrofiziologije in ubranila doktorsko disertacijo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je redna profesorica na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Gostovala je na Univerzi v Pisi, Italija. Njeno ožje strokovno in znanstveno-raziskovalno področje so motnje razpoloženja, anksiozne motnje, kakovost življenja oseb s težavami v duševnem zdravju in preprečevanje nasilnega vedenja.

Delala je na Univerzitetni psihiatrični kliniki  v Ljubljani, najprej na varovanem oddelku in kasneje v ambulanti.
Redno je zaposlena v ambulanti v Zdravstvenem domu Sevnica. Na inštitutu Karakter je vpeta v izvajanje programa OMRA. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje sodeluje pri implementaciji Resolucije nacionalnega programa duševnega zdravja – Program MIRA.

Na njeno pobudo so nastale prve klinične smernice za uporabo posebnih varovalnih ukrepov na intenzivnih enotah psihiatričnih bolnišnic in smernice za preprečevanje nasilnih incidentov v psihiatričnih službah. Je soavtorica smernic za zdravljenje bipolarne motnje razpoloženja, razvila je tudi program delavnic za psihoedukacijo oseb z depresijo, anksioznimi motnjami in stresom. Te delavnice so sedaj reden program Centrov za krepitev zdravja na primarni ravni in so dostopne vsem prebivalcem Slovenije.
Je sodna izvedenka za medicino na področju psihiatrije.

Njena bibliografija obsega 496 del, med katerimi so večinoma znanstveno raziskovalna dela. Organizirala je vrsto strokovnih srečanj z mednarodno udeležbo s področja skrbi za duševno zdravje. Sodelovala je v mednarodnih projektih GENDEP, CEPHOS in PREPARE.

Je članica mednarodne organizacije EVIPRG, ki je namenjena preprečevanju, raziskovanju in obvladovanju nasilja v psihiatriji.

Poglej Urnik dela