Zdravnik

O meni

prim. prof. dr. Bojana Žvan, dr. med. višja svetnica, FESO, specialist nevrologije je medicino zaključila na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, končala je specializacijo iz nevrologije, zaključila podiplomski magistrski študij iz klinične nevrologije na Univerzi v Zagrebu in ubranila doktorsko disertacijo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je redna profesorica na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Gostovala je na Univerzah in klinikah na Švedskem, Pensilvaniji in Teksasu v ZDA, Nemčiji, Hrvaškem in Srbiji. Pridobila je strokovni naziv primarij in državni naziv višja svetnica. Njeno ožje strokovno in znanstveno-raziskovalno področje so možganskožilne bolezni, nevrosonologija in glavobol.

Na Univerzitetnem kliničnem centru UKC Ljubljana je z raziskovalnim timom uvedla nevrosonološke metode (ultrazvočne diagnostične metode v nevrologiji), zlasti barvno doplersko metodo, metode za proučevanje možganskožilne reaktivnosti in avtonomnega živčevja s transkranialno doplersko sonografijo (TCD) in funkcionalne nevrosonološke metode v fizioloških in bolezenskih stanjih. Sodelovala je pri uvedbi novih znotrajžilnih metod za zdravljenje akutne možganske kapi.
Njeno znanstveno raziskovalno delo obsega 356 del, pedagoško 113 del in strokovno delo 324 del. Organizirala je več kot 30 strokovnih srečanj z mednarodno udeležbo s področja možganske kapi in glavobola. Je soavtorica slovenskih smernic za migreno, smernic za sekundarno preventivo možganske kapi, smernic za karotidno bolezen, smernic za arterijsko hipertenzijo in smernic za sladkorno bolezen ter EU smernic za telekap. Bila in je vodja in raziskovalka več raziskovalnih projektov in programov ARRS in 8 mednarodnih kliničnih raziskav (PERFORM, PROMPT, Top-Slo-05, ICSS, MAGELLAN, QUICK, RESPECT-ESUS in PERFORMANCE ).

Vrsto let je bila predstojnica Kliničnega oddelka za vaskularno nevrologijo na Nevrološki kliniki Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, ki jo je tudi soustvarila. Vodi slovensko šolo nevrosonologije in je avtorica nacionalne mreže telekap za zdravljenje možganske kapi na daljavo s pomočjo telemedicine. Deset let je bila predsednica Združenja nevrologov Slovenije pri Slovenskem zdravniškem društvu (SZD), je predsednica Sekcije za možganskožilne bolezni pri SZD in podpredsednica Sekcije za glavobol pri Združenju nevrologov – SZD ter strokovna vodja laičnega Društva za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni. Kot nacionalna članica sodeluje v evropskem odboru za telemedicino in v evropski organizaciji za možgansko kap (ESO – EU Stroke Organization).

Poglej Urnik dela